Tiszteletbeli tagok

Egyesületünk tiszteletbeli tagja az a természetes személy lehet, aki az egyesület érdekében kimagasló munkát fejt ki, az egyesületet erkölcsileg, vagy bármely más módon - elsősorban hivatali, társadalmi szerepénél fogva -, de nem anyagilag támogatja, vagy akit az egyesület arra érdemesnek tart. A cím odaítélése felől az elnökség javaslata alapján a taggyűlés dönt.